Website

Sitevoorwaarden:

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten:
Deze site bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van bigbandzuidwolde.nl, waldner.nl en van derden rusten. Te denken is aan logo’s , foto's, video's, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina's. Om deze belangen te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze site:

  • Het is niet toegestaan onderdelen van bigbandzuidwolde.nl elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze site op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten
  • Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar bigbandzuidwolde.nl
  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar bigbandzuidwolde.nl zo in te richten dat een internetgebruiker deze site in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Disclaimer:

De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Wij streven er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Aansprakelijkheid:

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij de juistheid van alle op deze site voortkomende gegevens niet volledig garanderen. Bigbandzuidwolde.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens.

Privacy:

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers, ook verwerkt het geen persoonsgegevens. Wel worden uw IP-adres en type internetbrowser vastgelegd. Dit wordt niet gedeeld.
We gebruiken één technisch/functioneel cookie voor een correcte werking van onze website.
Echter, vanwege het tonen van ingesloten content geplaatst bij derden (bijvoorbeeld bij video's en posts op socials) kunnen zij ook cookies bij u plaatsen op het moment dat het op een pagina getoond wordt.
U kunt de cookies zelf (automatisch) via uw webbrowser verwijderen indien u wilt, bijvoorbeeld bij de instellingen van de browser.